Jong gezin in kraamsuite Geboortecentrum Noord-Limburg

Versoepeling bezoekregeling Geboortecentrum

Datum: 9 juli 2020

Vanaf 7 juli is de bezoekregeling voor patiënten die zijn opgenomen in VieCuri verder versoepeld. We gaan weer zoveel mogelijk terug naar de oude bezoekregeling met een aantal regels die van kracht blijven. Veilige zorg blijft altijd ons uitgangspunt. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor het bezoeken van onze patiënten in het Geboortecentrum:


Algemene voorwaarden Geboortecentrum

 • Per suite mogen twee bezoekers per dag ontvangen worden.
 • Bezoek is welkom tussen 14.00–19.00 uur in het Geboortecentrum.
 • Ouders, verzorgers, broertjes/zusjes van het kind zijn te allen tijde welkom in het Geboortecentrum.

 

Voorwaarden ouders, verzorgers, broertjes en/of zusjes

 • Ouders mogen niet op bezoek komen als zij koorts (38 graden of hoger) hebben of koorts hebben gehad met hoesten of benauwdheid.
 • Wanneer ouders klachten hebben die niet te maken kunnen hebben met het coronavirus, dragen zij een mondneusmasker. Ook verlaten zij zo min mogelijk de suite of kamer van de patiënt.
 • Broertjes/zusjes mogen niet op bezoek komen als zij klachten hebben die te maken kunnen hebben met het coronavirus: keelpijn, neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, reuk en/of smaakverlies, koorts (38 graden of hoger), diarree, spierpijn in combinatie met één van de andere klachten. Ook mogen zij niet op bezoek komen wanneer ze in thuisisolatie zijn en/of een huisgenoot hebben die positief is getest op corona de afgelopen twee weken.
 • Ouders of verzorgers mogen gebruik maken van de koffieautomaat.

Voorwaarden bezoekers

 • Bezoekers mogen niet op bezoek komen als zij klachten hebben die te maken kunnen hebben met het coronavirus: keelpijn, neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, reuk en/of smaakverlies, koorts 38 graden of hoger, diarree, spierpijn in combinatie met één van de andere klachten. Bezoekers mogen ook niet op bezoek komen wanneer zij in thuisisolatie zijn en/of een huisgenoot hebben die positief is getest op corona de afgelopen twee weken.
 • Stem tijdstippen met elkaar af en wacht zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis. Bezoek zonder klachten hoeft geen mondneusmasker meer te dragen.
 • We vragen het aantal verschillende bezoekers gedurende het verblijf te beperken tot 4.
 • Het gebruik van de koffieautomaat is niet toegestaan.

Algemene voorwaarden 

 • De patiënt blijft met zijn of haar bezoek op de kamer.
 • Bezoek houdt 1,5 meter afstand van de patiënt en neemt de hygiënemaatregelen in acht: regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en direct na gebruik weggooien en geen handen schudden.
 • We geven met pijlen de looproutes in het ziekenhuis aan, zodat mensen elkaar zo min mogelijk hoeven te passeren en voldoende afstand van elkaar kunnen houden.
 • Bezoek is ook toegestaan bij patiënten die positief zijn getest op het coronavirus of covid-verdacht zijn. Hierbij gelden wel extra beschermingsmaatregelen (deze uitleg krijgt u op de verpleegafdeling).
 • Het meenemen van bloemen is niet toegestaan.
 • Voor enkele afdelingen gelden andere regels: de Acute Opname Afdeling, de Brain Care Unit, de Intensive Care, Dialyse de Eerste Harthulp, het Geboortecentrum en de verpleegafdeling Kindergeneeskunde. Ook deze afdelingen houden zich verder aan bovenstaande uitgangspunten.
 • Voor terminale patiënten geldt: bezoek alleen op afspraak en in overleg met de hoofdbehandelaar.
Geboortecentrum Noord-Limburg buitenzijde
Scroll voor meer informatie